DNEVNIK TRENINGA I ISHRANE PDF

Kasnije je dnevnik treninga mogue analizirati i ukljuiti ga u plan tempiranja forme . Pretreniranost se moe pojaviti i kao rezultat loe ishrane ili. Download Dnevnik & Tablica Kalorija apk for Android. Brzi pregled kalorija i nutritivnog sastava hrane, kao i vodjenje dnevnika. časove scenskog pokreta imaćemo i radionice koje se odnose na retoriku, dikciju, razne vrste sportskih treninga, časove pravilne ishrane.

Author: Kakora Akinogis
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 28 June 2009
Pages: 269
PDF File Size: 5.62 Mb
ePub File Size: 15.9 Mb
ISBN: 218-8-82668-339-6
Downloads: 76162
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kijas

Dnevnik & Tablica Kalorija

Odabir kazete mora biti usklaen s lancem i kompletnim mjenjakim sustavom. Postoji i bodovni kriterij u kojem se svakih nekoliko krugova boduje prolazak prvih vozaa kroz ciljnu liniju. Aerodinamika i teina biciklaNajvie panje je usmjereno na aerodinaminost opre-me, ipak najvei uinak na aerodinamiku u biciklizmu ima biciklist.

Biciklistike arapeBiciklistike arape su od brzosuivih materijala koji odravaju toplinu i ishrzne izazivaju uljeve. Ova irina se moe odrediti ako se u tankom trenina rublju sjedne na komad stiropora ili slino. Na strmim nizbrdicama jo vie teine je na prednjem kotau to ozbiljno ugroava stabilnost, zato na veim strmimama tijelom treba prebaciti vie teine u nazad.

Plan ishrane * kcal* i treninga za mršavljenje –

Svatko nalazi svoj razlog za bavljenje biciklizmom: ZaustavljanjeZakapanje i otkapanje noge iz pedale je vano i za zau-stavljanje. U prijelaznom periodu treba izbjegavati duge vonje i vrlo veliko op-tereenje. Ako su istroene zamijeniti ih. Uzimanje hrane iz vozila ili lana ekipe koji stoji kraj ceste je jednostavno, ali takoer trai malo vjebe. Aerodinamina pozicija je na vjetru vrlo vana.

  FUERA PAALES PDF

Iz njih se izlazi bonim skokom. Integrirana lula sjedala takoer moe biti problem pri stavljanju bicikla u kofer to je ponekad nuno na duljim putova-njima. Prvi aluminijski oversize bicikl predstavljen je Rjeenje je napuniti ih novinskim papirom i ostaviti na toplom mjestu nekoliko sati. Idhrane ukljuivanje u biciklistiki sport nije potreban skupi bicikl niti pripremljenost.

Koenje ve s dnenik nagnutim biciklom na skliskom sigurno dovo-di do pada. Na etapnoj utrci biciklistu koji zaostane pripisuje se njegovo vrijeme, a ne vrijeme koje je ostvarila njegova ekipa.

Gae bez naramenica mogu spadati i odvajati se od koe, dok su dnevnlk onih s narame-nicama vrsto priljubljene i uloak se ne pomie. U drugoj polovici Svi mjenjai ne mogu pokriti veliki raspon zubaca pa i o tome treba voditi brigu pri odabiru.

Kretanje s mjestaPopeti se na bicikl i utaknuti nogu u pedalu, okrenuti kurblu u poloaj kako bi se lake proizvela snaga potrebna za kretanje s mjesta. Ihsrane sistem je prvi i najraireniji sustav, trenutno je u uporabi druga generacija Ko koja nije kompatibilna s prethod-nim verzijama Look pedala. Promjena u geometriji dovodi do promjene ponaanja bicikla, kao i prilagoenosti antropolokim proporcijama biciklista.

Neki novi okviri imaju cijev sjedala integriranu kao dio okvira to je lake i esto udobnije rjeenje, ali ima i svojih nedostataka. Neke biciklistike jakne se mogu pretvoriti u prsluk skidanjem rukava. Mjesta na kojima ostane najvea udubina su sje-dee kosti SK. Kad biciklist izae iz njihovog podruja ostavit e ga na miru. Na kraju oistiti bice s niplima i glavinu kotaa.

  EL ALMA DELA TOGA OSORIO PDF

Ipak, naginjanjem e se najee izvui iz opasne situacije i uspjeno proi zavoj.

Ruke i zglobovi moraju biti oputeni, Ova vjetina je vana za sigurnost i ugodu zajednike vonje. Prvo karama ili iaem odstraniti viak dlaka, a onda noge obrijati britvicom ili elektrinim aparatom.

Biciklizam openito10Loe ceste i ratovi trrninga tom razdoblju su bili uzronik uspo-renog omasovljivanja bicikla. Kad se pije, bidon bi trebao biti prislonjen treninya usta sa strane kako ne bi zaklanjao pogled naprijed na cestu.

Za odmaivanje koristiti sredstvo poput WD ili autodeterdent. Na taj nain se tijelo prilagoava radu u tom nivou optereenja i to pomae poveanju efikasnosti. Vonja po vruini i vlaziSvaku ljetnu vonju treba zapoeti s dva puna bidona. Montira za gume je najjeftiniji i najjednostavniji bicikli-stiki alat, a opet najnuniji. To mogu biti ceste grubog asfalta, ispucane, napravljene od blokova ili slino. Uloci koji nisu od pjenastog materijala su nie klase i jeftiniji su.

trenimga Karakteristike okvira bicikla su geometrija, krutost i tei-na. Ako se noga na vrijeme ne otkopa iz pedale u trenutku zaustavljanja doi e do pada.